269 - .;;;......ladki patane ka jadu 261 - .;;;......ladki patane ka jadu 260 - .;;;......ladki patane ka jadu 259 - .;;;......ladki patane ka jadu 251 - .;;;......ladki patane ka jadu 250 - .;;;......ladki patane ka jadu 249 - .;;;......ladki patane ka jadu 59 - .;;;shohar ko rahe rast py lana 47 - .;;;shohar ko rahe rast py lana 36 - .;;;shohar ko rahe rast py lana 22 - .;;;shohar ko rahe rast py lana 8 - .;;;shohar ko rahe rast py lana 271 - **.......taweez for marrriage 270 - **.......taweez for marrriage 269 - **.......taweez for marrriage 268 - **.......taweez for marrriage 261 - **.......taweez for marrriage 260 - **.......taweez for marrriage 259 - **.......taweez for marrriage 258 - **.......taweez for marrriage 114 - ~~~~kala jado mantra 113 - ~~~~kala jado mantra 112 - ~~~~kala jado mantra 111 - ~~~~kala jado mantra 103 - ~~~~kala jado mantra 102 - ~~~~kala jado mantra 101 - ~~~~kala jado mantra

« < 1 2 3  4  5 6 7 > »